Ekoina juttuina olivat Saarelan ranta-asemakaava ja satamajohtajan viran täyttäminen osa-aikaisesti, Kiinteistö Oy Energiapuiston yhtiökokousedustajan ohjeistaminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

EU-vaali päätökset tehtiin yksimielisesti. Toiminnalliset ja rakenteelliset muutoksia valmistelemaan perustettiin työryhmä johon tuli kh:n pj:sto, yt-neuvottelijat, kj. ja talouspäällikkö. Työ pitää valmistua 3.2. mennessä. Ohjeistuksena oli sellainenkin mukava kohta ettei toimenpiteistä saa palvelut heikentyä. Mukava vääntää millin säästöt ilman palvelujen heikentymistä.

Ylimääräisenä asiana oli lausunnon antaminen tilapäisen valiokunnan raportista. Yllättäen kokoukseen tuotuun asiaan ei ollut voinut varautua siten 5 jäsentä oli jäävejä. Nippa nippa kokouksella oli päätösvalta. Lausuntoa ei annettu muuten kuin korjaamalla raportin virhe. Raportissa sanotaan kh:n arvioineen tappiota tulleen pressuhallista 26 000€ korkotappiona. Kh:n pöytäkirjan mukaan kh on arvioinut tappiota tulleen menetetystä vuokratuotosta  78 000€.

Olin jäävi enkä tiedä kh:n keskustelua, omalta osaltani ihmettelin lausuntopyynnön tulleen valiokunnan pj:ltä valiokunnan puolesta kuitenkaan valiokunnan jäsenillä ei ole tietoa pyynnöstä, ei ainakaan kaikilla. Myöskin lausuntopyynnön ajankohta on outo. Valiokunta on jo päättänyt raporttinsa ja tiedottanut siitä kaikille suurimmille Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vakka-Suomen sanomalehdille. Mitä tässä enää oli mahdollisuutta ja tarpeellista lausua kuin ehkä Eino Leinon "Helkavirsiä".

Muissa asioissa päätettiin lähettää kaupunginyhtiöille kehoitus noudattaa konserniohjetta jossa määrätään mistä yhtiöiden pitää informoida omistajaa.