VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO
73
MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA?
Terveysasemien resurssit kunnittain ovat erilaiset ja aiheuttavat kustannuseroja
Kustavi, jolla on suurimmat terveysaseman kustannukset asukasta kohden ovat, ei saa vastaavasti säästöjä erikoissairaanhoidon käytössä
Uudenkaupungin kustannukset vastaanottopalveluissa ovat laskeneet, mutta erikoissairaanhoidossa vastaavasti kasvaneet
Päivystyksen käyttö on kohtalaisen suurta ja kasvanut Uudessakaupungissa v 2013
Terveysneuvonnan resurssit ovat hyvät
Uudenkaupungin vastaantopalvelujen reusrssiat ova todella niukat.
Toimenpiteet KESKUSTELUN POHJAKSI TAPAAMISESSA:
1.Resurssit ovat Uudenkaupungin vastaanottopalveluissa jo huolestuttavan niukat ja reusrssilisäyksiin on painetta.
2.Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät. Tämä tarkoittaa itsenäisen hoitajavastaanoton ja sen lääkärituen suunnittelua (sisältää myös kiireellisen hoidon). Henkilökuntarakennetta tulee muuttaa hoidolliseen suuntaan (Osittain jo toteutettu)
3.Kaikkein eniten palveluita käyttäville asiakkaille nimetään palveluohjaajat, jotka koordinoivat asiakkaidensa palvelukokonaisuutta. Suurkuluttajien tunnistaminen on tehtävä heti aluksi. (Osittain jo toteutettu) Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen siirtyminen tehdään helpoksi erikoissairaanhoidossa nyt oleville potilaille
4.Uudenkaupungin poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaa nopean konsultaatiotoiminnan kehittämistä ja nopea jatkohoidon palautuminen perusterveydenhuoltoon. Uudenkaupungin oman ja sairaalan diabetes, astmahoidon, äiteysneuvola-odottavien äitien poliklinikkapalvelujen yhdistäminen tulee ottaa myös tarkasteluun
5.Lisäksi tarvitaan Uudenkaupungin sairaalan poliklinikoiden resurssien optimointia.

 

AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO 1
90
MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA?
Kustannusnousu v 2013 on ollut korkea mutta painottuu erikoissairaanhoitoon.
Avohoitoon panostukset ovat niukat omassa toiminnassa
Mielenterveyspalvelujen palvelurakenne on oikean suuntainen
Kustannuksia nostaa palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivän hintojen korkeus
Vakka-Suomessa on edelleen omaa psykiatrista laitoshoitoa, joka tulee kalliiksi. Ostohoidon keskittäminen isommalle väestöpohjalle on tarkoituksenmukaista.

 

SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO 1
101
MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA?
Hammashuolto kustannukset, toimintamallit ja peittävyydet ovat kunnittain vaihtelevat
Uudenkaupungin kustannukset ovat keskitasoa, muilla korkeat
Peittävyydet ovat myös korkeat
Toimintamalli on hammaslääkäripainotteinen ja käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden on vähän.
Kustavin yksityissektorin käyttö on runsasta vaikka kunnallisetkin kustannukset ovat korkeat
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Tavoitteeksi tulisi ottaa, että hammaslääkäreiden keskimääräinen asiakasmäärä noususi tasolle keskimäärin 900
Palveluja tulee siirtää suuhygienisteille