Poikkeuksellisesti kokous alkoi jo puhumaan lautakuntien ja virkamiesten päätöksistä. Ymplan päätökseen rakennustarkastajan työn myynnistä päätettiin käyttää otto-oikeutta. Ympla oli päättänyt tehdä sopimuksen Laitilan kanssa. Kh tulkitsi hallintosääntöä siten, että kuntien väliset sopimukset päättää kh. Ymplan tulkinta oli, ltk päättää alaisuuteensa kuuluvat asiat. Kh päätti asian samoin kuin ympla. Arkkitehti oli päättänyt vuokrata maata PK-puulle. Kiinteistö OY Energiapuiston hallituksen jäsenenä tiesin kertoa tämän liittyvän siihen, että PK-puu on vuokrannut ns. Vertekin hallin Talouspörssin puoleisen pään. Se on ollut vuoden verran tyhjänä. PK-puu tarvitsee lisää tilaa ulkoa. Se tasoittaa ja päällystää pihaa kustannuksellaan eihän puutavarat mahdu sisälle. Kevään aikana Uki saa hyvän liikkeen valikoimiinsa.

Työterveyshuollon uusista laeista ja sen tuomista muutoksista keskusteltiin pitkään. Nyt muutokset on tehtävä tämän vuoden aikana. Kerrotaan lisää aikaa tulevan vuoden 2018 loppuun. Valmistelua kuitenkin jatketaan edelleen.

Uimallin suunnittelua jatketaan siten, että nykyiseen halliin tehdään peruskorjaus ja lisäosa. Urakkatarjouskin voidaan pyytää siten, että laajennukseen otetaan optio. Siten on mahdollisuus vasta vaiheessa päättää rakennetaanko laajennus.

Viime vuoden talouden toteutuminen osoitti hyvää nousua ahdingosta. Ylijäämää kertyi 3,5 milj/€ ja lainojakin vielä lyhennettiin 1,5 milliä.

Talous- ja henkilöstöjärjestelmän ostosta keskusteltiin pitkään. Päätettiin hankkia esityksen mukaisesti. Sotepäällikköä ja ylilääkäriä kuultiin osastojen yhdistämisestä tulleista ongelmista. Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.