Aamun lehdessä oli vihdoin julkistettu Veneveistämön alueen uudet käyttösuunnitelmat. Tosin äärimmäisen yksipuolisesti. Ei ole mielestäni oikein, että kaupunki kuvan ja käytön kannalta keskeistä aluetta viedään salaisena eteenpäin. Kaupunkilaisilla pitää olla oikeus tietää heitä koskevista asioista ennen kuin se on myöhäistä.

Pidin hyvänä alkuvuodesta aloitettua kh:n kokousten tiedotustilaisuutta lehdistölle. Toteutus on saanut ajatukseni muuttumaan. Lehdistölle kerrottu on yksipuolista pj:n ja virkamiesten mielipiteen kertomista. Ei lainkaan vastaa sitä henkeä mitä kokouksessa on vallinnut eikä lainkaan kerrota vähemmistöön jääneistä mielipiteistä.

Samoin maanantain kokouksesta kerrotaan kuin asia olisi valmis ja päätetty. Ei lainkaan, että asia oli hyvin lähellä siirtoa.

Vasta kovan painostuksen alla siirtäjät saatiin kaavoituksen aloituksen taakse. Kerron tämän vaikka kokouksessa sanottiin kh:n keskustelujen olevan salaisia ja vain pöytäkirja on julkinen. Pöytäkirjaa ei ole vielä julkistettu, pitää silloin kokoukseen osallistuneella olla oikeus kertoa näkemyksensä, joka poikkeaa huomattavasti infossa esitetystä.

Kh:n kokouksissa ei ole ennen maanantaita keskusteltu pääasiasta, onko alue asuntorakentamiselle sovelias. Nyt keskustelussa oli selvää orastusta pääasiaan tulemisesta. Useat osanottajat ilmoittivat suostuvansa, painostuksen jälkeen, kaavoituksen aloittamiseen, mutta pidättävänsä oikeuden lopulliseen kannan muodostukseen.

Joka kerta asiaa kh:ssa käsiteltäessä olen ilmoittanut olevani alueen voimassa olevan kaavan takana. Kaavoitus on niin pitkäjänteistä työtä, että siinä pitää miettiä asioita vähintään kymmeniä vuosia eteenpäin eikä vain alueen siistimistä. Tänään sattuu olemaan niin kiireinen päivä etten ehdi tarkemmin kertoa mielipiteeni taustoista, mutta alla on lyhyesti esitys jonka olen tehnyt pari kertaa.

 

 

Harto Forss

Muutos esitys.

Esitän, että alue säilytetään teollisuus- ja liikerakennusten alueena sekä

venevalkama-alueena.

Perusteluna:

-Kaupunginlahden ja rautatien välinen alue on liian kapea

asuntoalueeksi.

- Kaupunginlahden suu pitää varata liike- ja teollisuusalueeksi,

kuten on tehty asemakaavaa koko kaupungin alueelle suunniteltaessa.

Silloin asiaa on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti kymmeniksi

vuosiksi eteenpäin eikä vain hetkellisesti kuten nyt tehdään.

On toimintoja jotka välttämättä tarvitsevat sataman läheisyyttä.

Tällaista aluetta ei ole paljoa sen sijaan asuntoalueeksi sopivaa maata

löytyy yllin kyllin.

-Suunniteltu alue tulee liian lähelle jo olemassa olevaa teollisuutta ja

satamatoimintoja. Ajan mittaan tulee kestämättömäksi näiden

toimintojen ja asumisen yhteensopivuus. Haju- melu- liikenne ja

muiden ongelmien takia.

-Kaupungilla on ranta-alueita riittävästi muualla korkeatasoiseen ranta-

rakentamiseen. M.m Janhua on vielä rakentamatta ja etenee hitaasti.

-Alue on lapsiperheille sopimaton vaarallisuutensa takia. Toisella

puolella vilkastuva rautatie ja toisella jyrkkä putous mereen.

-Tämän sukupolven ei pidä rakentaa täydennys rakentamisella keskusta

aluetta täyteen vaan jättää tulevillekin sukupolville varaa rakentaa

kaupunkia mieleisekseen.